Procano tilbyr en komplett IT-løsning til fast pris

Vi tar oss av hver enkelt komponent, slik at våre kunder kan fokusere på helheten og gevinstrealisering gjennom optimal brukeropplevelse

Vi har industrialiserte tjenester, høy servicegrad og forretningsforståelse. Vi tilbyr en skalérbar plattform og fleksible servicekonsepter.

Vi er leveranseintegratoren som samler og forvalter ressurser, kompetanse og teknologi. Våre kunder har derfor større kontroll og færre leverandører å forholde seg til.

Vi er single-point-of-contact for alle IT-relaterte henvendelser.

Å velge riktig

Vi er overbevist om at det er en stor fordel å være bevisst HVA man er ute etter ved valg av IT-leverandør. Det er også en fordel om man har tenkt gjennom hva som er VIKTIGST. Her vil en kravspesifikasjon kunne være til stor hjelp for både kunde og leverandør.

Fremfor alt tror vi imidlertid det er sentralt å fokusere på HVEM man vil jobbe sammen med og ha som partner. Tror vi på menneskene bak selskapet? Er dette «hel ved»? Uenigheter og situasjoner kan oppstå; er leverandøren da løsningsorientert eller konfliktorientert? Opplever jeg at leverandøren selger sine tjenester eller er opptatt av å skape gode løsninger, tilpasset våre behov?

Inventura er Nordens største konsulenthus innen innkjøp- og kostnadsstyring. De leverer rådgivningstjenester og operativ bistand knyttet til innkjøp, kostnadsstyring og utvikling av leverandørrelasjoner. Her er deres råd for å sikre gode IT-innkjøp (faksimile fra Finansavisen, 17.11.14):

avisutklipp

The bitterness of poor quality is remembered long after the sweetness of low price has faded from memory

Aldo Gucci (1905-90), Italian Designer, 1938

I media oversvømmes vi med informasjon om og reklame for lettvinte skyløsninger som til en meget rimelig pris skal løse våre IKT-behov. I praksis ser vi at dette ikke alltid er tilfelle. Hvem skal administrere og håndtere skyløsningene, innkjøp og øvrige IKT-leverandører? Hvem ringer vi ved behov for hjelp og hvilke avtaler har vi etablert? Hvordan passer ulike tjenester fra ulike leverandører sammen med hverandre? Hvem hjelper oss med å migrere fra en løsning til en annen?

Dette og mange andre spørsmål bør på dagsorden for å kunne være i stand til å regne på hva som er billig og hva som er dyrt. Vår erfaring er at «billige» løsninger ikke lenger er billige, om data går tapt eller betydelige ressurser kreves for å rydde opp i etterkant. IKT er ikke lenger en støttefunksjon, men selve navet i de aller fleste virksomheter.

Customer lifecycle

Vi vet at våre kunders behov og situasjon varierer over tid og fra kunde til kunde: Behov for IKT-tjenester. Ønske om faste vs. variable kostnader. Behov for månedlige kostnader fremfor store investeringer. Krav til avtalt kvalitetsnivå og responsgarantier (Service Level Agreement). Behov for lokal infrastruktur vs. skytjenester. Grad av brukerstøtte til de ansatte. For å nevne noe.

Vi tror på å følge kunden i deres utvikling. Vi er opptatt av å være riktig partner over tid – ikke bare ved avtaleinngåelse. Derfor kan vi vise til meget lavt kundefrafall og lange kunderelasjoner. Vi er nok også over gjennomsnittet opptatt av menneskene bak organisasjonen; det er disse som sitter på nøkkelen til en hyggelig og langsiktig relasjon.

Vår menyfilosofi

Servicekonsept, tjenester og tjenesteplattform

 

Servicekonseptet definerer innhold, kvalitetsnivå og en del kommersielle aspekter i avtaleforholdet. Ønsker dere f.eks. «alt inkludert» eller «pay-as-you-go»?

 

Tjenestene defineres ut fra kundens IT-behov i øyeblikket.

 

 

 

Tjenesteplattformen dreier seg om hvordan organisere infrastrukturen/få enkelte tjenester levert. Public cloud? Corporate cloud? Lokal infrastruktur? Bruk av datasenter?

Suksessfaktorer

Typiske suksessfaktorer ved større IT-prosjekter/migrering til ny IT-leverandør

  1. Kunden har dedikerte ressurser og intern prosjektkoordinering
  2. Gjensidig tillit, positivt samarbeid
  3. Kunden har effektive beslutningsprosesser
  4. Tenk faser og milepæler; jo større og flere endringer i IKT-løsninger, desto større fallhøyde
  5. Planlegg i tid og ha fokus på sentrale avhengigheter (3. parter, samt internettlinjer og maskinvare med lang ledetid)
  6. I hvor stor grad kunden selv er i omstilling og endring (non-IT issues)
  7. Kundens kontroll på og support-/vedlikeholdsavtaler med 3. parts leverandører
  8. Kontroll på og eierskap til domener