330 kunder med tilsammen 5300 ansatte

Våre kunder er primært SMB-selskaper som driver virksomhet i Norge. Kort fortalt. Men langt mer kan sies om våre kunder. De har noen helt klare fellestrekk. De stiller alle store krav til sin IT-leverandør, hva gjelder support, service, fleksibilitet og kompetanse. Foto: Grand Hotel Oslo.

Menneskene

Procano vurderer sine kunder slik vi gjør med leverandører og mennesker vi ansetter. Vi ønsker å samarbeide med flinke og hyggelige folk. Enhver kunde er lik summen av dets enkeltindivider. Derfor er vi spesielt oppmerksomme på selskapets kultur og de verdier som formidles. Vi skal etablere et partnerskap og må kunne stole på og ha tro på vår partner. På den måten lykkes vi ofte i å etablere gode, lønnsomme, hyggelige og langsiktige relasjoner til «morgendagens vinnere».

Bransjer

Procano har kunder innenfor de fleste bransjer. Det er en overvekt av private selskaper innenfor tjenesteytende næringer, slik som konsulentselskaper, advokatfirmaer, IT-selskaper og varehandel. Andre næringer inkluderer utdanning, finans & forsikring, energi & industri, transport & reiseliv, shipping & offshore. Vi har også enkelte organisasjoner som kunder.

Geografi

Våre kunder er primært norske foretak (lokale, nasjonale eller internasjonale) eller internasjonale virksomheter med virksomhet i Norge. Selskapets primærmarkeder er Norge og Sverige, med de øvrige nordiske land som sekundærmarkeder.

Antall brukere

Våre kunder har typisk mellom 50 og 250 IKT-brukere i organisasjonen. Noen ganger flere, andre ganger færre.

Verdane Capital Advisors

«Vi la opp til en strukturert og metodisk prosess. Procano scoret gjennomgående høyest i samtlige evalueringsrunder. De skilte seg tidlig ut med å forstå våre forretningsmessige behov, ikke bare de IKT-tekniske kravene.»
– Joakim Hines Bredahl, tidl. Mid-Office Director, Verdane Capital Advisors

Verdane Capital Advisors – med sine 25 års erfaring fra venture capital og private equity – er eksklusiv investeringsrådgiver til Verdane Capital-fondene, blant de største og mest fremgangsrike uavhengige oppkjøpsfond i Norden. Verdane Capital-fondene har mer enn SEK 6 MRD i forpliktet kapital og opererer i nisjen for direkte porteføljeinvesteringer i Norden, i attraktive bransjer som bl.a. energi og IKT. Fondene har også mandat til å investere direkte i utvalgte vekstselskaper i Norden. Siden 2003 har fond under ledelse av Verdane Capital Advisors kjøpt hele 22 porteføljer med eierinteresser i mer enn 250 selskaper. Selskapet har virksomhet i Stockholm, Helsinki og Oslo.

Fish Vet Group Norge

«Procano sitt mangfoldige tjenestetilbud, deres evne til å forstå våre forretningsmessige behov og raskt implementere en løsning optimalisert for oss, var avgjørende for vårt valg»
– Didrik Paus, General Manager, Fish Vet Group Norge AS

Fish Vet Group Norge AS er et diagnostisk laboratorium som tilbyr histologitjenester. Selskapet er en del av Fish Vet Group som har virksomheter i Skottland, Irland, USA, Norge og Thailand. Fish Vet Group er verdens største leverandør av dedikerte evidensbaserte veterinærtjenester, diagnostiske teknologier og miljøovervåking til havbruksnæringen.

 

Læringsverkstedet

«Procano forvalter de tjenestene vi trenger for å gi et best mulig digitalt tilbud til våre barn, foreldre og ansatte i barnehagene, samt administrativt ansatte.»
– Thor Erling Skøien, Eiendomsforvalter, Læringsverkstedet

Læringsverkstedet er en av Norges største private barnehagekjeder med nær 150 barnehager over hele landet. Selskapets over 4.000 ansatte jobber hver dag med å forvalte de viktigste verdiene som finnes; våre barn. Kjeden har hovedkontor på Jessheim.

Vard Group

«Å arbeide med Procano gir oss fred i sinnet; våre data og tjenester er sikret og profesjonelt ivaretatt»
– Noralf Gamlem, CIO, Vard Group AS

VARD is one of the major global designers and shipbuilders of offshore and specialized vessels used in the offshore oil and gas exploration and production and oil services industries. Headquartered in Norway and with 10,000 employees, VARD operates 10 strategically located shipbuilding facilities, including five in Norway, two in Romania, two in Brazil and one in Vietnam. VARD’s long shipbuilding traditions, cutting-edge innovation and technology coupled with its global operations ensure access to the fastest growing oil exploration markets. The Group’s expertise and track record in constructing complex and highly customized offshore and specialized vessels have earned it recognition from industry players and enabled it to build strong relationships with its customers.

Partnere og sertifiseringer

I Procano er vi fokusert på å knytte til oss de beste samarbeidspartnerne på de ulike fagområdene. Samarbeid med øvrige partnere av våre kunder, er også en grunnleggende forutsetning for å lykkes med et best resultat for våre kunder.

Vi er en uavhengig leverandør, der kundens preferanser er i fokus. Likevel har vi enkelte hovedsamarbeidspartnere vi samarbeider nært med og som utgjør en naturlig del av  våre tjenester. Fordi vi ser på det som en fordel å skape relasjoner over tid. Etablere gode prosesser for samarbeidet. Oppnå fordeler gjennom strategiske partnerskap. Procano har f.eks. et utstrakt samarbeid med Microsoft som den toneangivende programvare-leverandøren. Procano har vært Microsoft Gold Certified Partner siden 2008.

Vårt fokus i et hvert salg til våre kunder er å tilby det produktet som passer kundens behov. Vi styrer ikke etter produsentenes mange kampanjer, som kan gi oss bedre marginer. Vi har en fast, lav margin på alle produkter og tjenester vi forhandler. Enkelt for kunden. Enkelt for oss.

Programvare

Programvare

IT Service Management

IT Service Management

Konsulenttjenester

Maskinvare

Primært PC og skjermer

Maskinvare

Primært servere og lagring

Maskinvare

Primært multifunksjonsprintere og dokumenthåndtering

Finansiering

IKT-Norge

Procano godkjent etter IKT-Norges CTRL-bransjenormen for sikker online backup

Maskinvare

Primært PC og skjermer