Procano klatrer på listen over Norges 500 største IT-selskaper


Faksimile fra Finansavisen 03.10.16.

I dag publiserte Finansavisen oversikten over de 500 største IT- og telekomselskapene i Norge i 2015. Med en omsetning på 52,9 MNOK havnet Procano for andre gang på listen. Denne gangen som nummer 451, 40 plasser opp fra i fjor. Procano har hatt en økning på 16% i omsetning fra 45,6 MNOK i 2014 til 52,9 MNOK i 2015. Medvirkende til denne omsetningsveksten er fornøyde kunder, lav kundeavgang og tilførsel av nye kunder.

«For Procano er ikke målet å bli størst, men å yte best service til våre kunder», forteller Jørgen Berg, Managing Director i Procano.

Procano leverer industrialiserte IT-tjenester til små og mellomstore virksomheter. Ved systematisk utnyttelse av standardiserte leveranser og prosesser kan vi tilby kostnadseffektive løsninger som kan tilpasses den enkelte kundes behov. Vi er våre kunders IT-avdeling og tar fullt ansvar for installasjon, forvaltning, drift, vedlikehold og support.

«Vi opplever at IT-bransjen lenge har vært i betydelig utvikling. Dette setter krav til oss som IT-leverandør med tanke på vår kompetanse, tilgjengelighet og våre tjenester. Vi har ingen målsetting om å bli en IT-gigant, men vi er avhengige av å ha en viss størrelse for å oppnå goder som kommer våre kunder til nytte, slik som stordriftsfordeler og innkjøpsmakt. Fra 1. januar 2017 øker Procano ytterligere gjennom fusjon med Simpleo. Med denne sammenslåingen får vi en bredere og dypere kompetanse, en bedre leveranse- og tjenesteplattform og et større geografisk nedslagsfelt. I så måte befester vi vår posisjon som IT-leverandør i det norske SMB-markedet», avslutter Berg.

Fakta om «Norges 500 største IT-selskaper»:
– For 20. gang publiseres oversikten over Norges 500 største IT- og telekomselskaper. Regnskapstallene er hentet fra Brønnøysundregistrene og tilgjengelige årsrapporter, og selskapene er valgt ut etter etatens bransjekoder. En del IKT-selskaper som faller utenfor bransjekodene er hentet inn manuelt.
– For norske selskaper gjelder det at all omsetning, også den som er generert utenfor Norge, er tatt inn. For utenlandske selskaper gjelder regnskapstall registrert i Brønnøysund.
– For de selskapene som rapporterer i annen valuta enn norske kroner, så er disse omregnet etter gjennomsnittlig kurs det aktuelle året.
– I perioden 1997-2011 var det Kapital Data som stod bak rangeringen. De siste 15 årene er det Finansavisen som har presentert 500-listen.

Mer informasjon om Procano AS.