Procano AS

At your service siden 2003

Procano leverer industrialiserte IT-tjenester til SMB-markedet, med en personlig service og support.

Idéen bak industrialisering er å levere tjenester og drift så kostnadseffektivt og sikkert som mulig. Dette bidrar til at våre kunder kan arbeide effektivt og fokusere på egen kjernevirksomhet. Med personlig kundeoppfølging og brukerstøtte skaper vi fornøyde kunder.

Totalt sett bidrar dette til både langvarige kunderelasjoner og at våre medarbeidere trives.

Procano har 40 medarbeidere og avdelinger i Brevik, Stockholm, Gjøvik og Oslo. Hovedkontor er i Oslo. Selskapets primærmarkeder er Norge og Sverige, med de øvrige nordiske land som sekundærmarkeder. Selskapet har for tiden 330 kunder med til sammen 5.300 medarbeidere. Våre kunder opererer innenfor ulike bransjer. Fellestrekket er at de stiller store krav til sin IT-leverandør, hva gjelder support, service, fleksibilitet og kompetanse. Procano er blant annet Microsoft Gold Certified Partner, Lenovo Premium Business Partner, HP Partner, Dell Partner og Broadnet Sertifisert Gullpartner. Selskapet omsatte for 62,1 MNOK i 2016 og med kontinuerlig vekst siden 2008. Selskapet har en meget solid finansiell plattform og ble i 2014 kåret til gaselle-bedrift for 7. år på rad.

Execution eats strategy for breakfast

Christian O. Breivik, Customer Relations Director

I Procano tror vi hemmeligheten bak enhver suksess ligger i detaljene. Det er summen av alle de små detaljene som skiller middelmådighet fra suksess. Hver dag jobber vi iherdig med alle disse detaljene, for at våre kunder skal få det bedre.

Vi gjør hverdagen bedre for våre kunder.

vi fokuserer på løsninger, uten begrensninger

vi har det gøy når våre kunder lykkes

vi har med oss hjertet og hodet i alt vi gjør

Fakta Norge

Procano AS

Org.nr: NO 989 997 149 MVA

Bank: 6001.05.10522 Nordea Bank Norge ASA

SWIFT: NDEANOKKXXX

IBAN: NO0860010510522

Postadresse: post@procano.com

Hoffsveien 21-23, NO-0275 Oslo

Fakta Sverige

Procano Sweden Filial

Org.nr.: SE 516409272701

Bank: 730568-3 Nordea Bank AB

SWIFT: NDEASESS

IBAN: SE13 9500 0099 6034 0730 5683

Postadresse: post@procano.com

Box 90202, SE-120 23 Stockholm

Etikk og Miljø

Vi er opptatt av forholdet til våre omgivelser. Og til hverandre. Derfor legger vi store ressurser i å ansette de rette menneskene, med de rette holdningene. Våre kollegaer, kunder og samarbeidspartnere skal kunne stole på oss. Stole på at vi gir forsvarlige råd og leverer tjenester i tråd med god forretningsskikk. Stole på at vi bevarer taushet, også innad i vår organisasjon, om sensitiv informasjon vi får tilgang til som følge av samarbeidet. Derfor stiller vi strenge konfidensialitetskrav til alle medarbeidere. Våre arbeidsavtaler inneholder strenge konfidensialitetsklausuler, som også gjelder i tiden etter at ansettelsesforholdet opphører. Tilsvarende klausuler speiles i våre avtaler med kunder. Allerede i første dialog med potensielle kunder anbefaler vi å signere taushetserklæring pdficon_small

Procano ble allerede 21. desember 2011 godkjent Miljøfyrtårn-bedrift og sertifisert av Oslo kommune. Procano som Miljøfyrtårn innebærer at vi har systematisk fokus på å minimere virksomhetens negative påvirkning på det ytre miljø. Blant sertifiseringskravene er gjennomføring av en omfattende miljøanalyse, samt å oppfylle absolutte bransjekrav innenfor Kontorvirksomhet og IKT og krav om tilfredsstillende HMS-system. Vi er opptatt av bærekraftig forretningsvirksomhet og er forpliktet til kontinuerlig miljøarbeid.

Vi tenker miljø ved design av IT-løsninger og innkjøp av IT-utstyr. På egne og våre kunders vegne. Ingen hos oss måles på antall solgte PC´er eller salg av IT-utstyr. Heldigvis. Våre kunder har ulike behov hva gjelder ytelse, oppetider og kostnader.

Vi resirkulerer. Ikke bare emballasje og det lille vi bruker av papir. Alt utrangert IT-utstyr leveres til gjenvinning. Det samme gjelder rekvisita som tonere, batterier, mobiltelefoner og annet spesialavfall. Vi tar i tillegg ansvar for at våre kunders IT-utstyr resirkuleres på forsvarlig måte. Vi anbefaler også at våre kunder leverer utrangert IT-utstyr til oss for sikker sletting av data.

Ta kontakt med oss for å få vite mer om hvordan vi kan bidra i deres eget miljøarbeid.

Jobb i Procano

Vi utvider vårt Customer Lifecycle Team og søker Service Manager og Management Trainee.

Vi i Procano har kontinuerlig uformelle samtaler med kandidater som søker nye utfordringer. Vi søker mennesker som har en ekstra driv og vilje til å finne gode løsninger for våre kunder. Vi søker kandidater med integritet og som finner glede i å skape ekstraordinære resultater. Ønsker du kontinuerlig læring og et stimulerende miljø? Motiveres du av å levere 100% kvalitet? Har du en langsiktig horisont på det å jobbe i Procano? Ta kontakt med oss!

Send gjerne en e-post eller ta kontakt på telefon. Kjenner du kanskje noen som jobber i Procano? Du kan gjerne ta kontakt med våre medarbeidere direkte om du vil. Send gjerne CV på forhånd.