Procano søker Lærlinger i IKT – Servicefag til våre kontorer i Oslo, Gjøvik og Brevik

Procano har 40 medarbeidere og avdelinger i Brevik, Stockholm, Gjøvik og Oslo. Hovedkontor er i Oslo. Selskapets primærmarkeder er Norge og Sverige, med de øvrige nordiske land som sekundærmarkeder. Selskapet har for tiden 330 kunder med til sammen 5.300 medarbeidere. Våre kunder opererer innenfor ulike bransjer. Fellestrekket er at de stiller store krav til sin IT-leverandør, hva…

Årsrapport for 2016 publisert

Som et ledd i selskapets policy om å drive en transparent virksomhet – der markedet skal ha tilgang til detaljert informasjon om vår virksomhet – publiseres med dette årsrapporten for 2016 for Procano AS. Selskapet hadde ved inngangen til 2016 40 medarbeidere. Omsetningen i selskapet økte med 17% fra NOK 52,9 mill. i 2015 til…

Procano AS godkjent Microsoft 1-Tier Cloud Solution Provider

Procano arbeider kontinuerlig med å tilby ny teknologi på en bruker- og kundevennlig måte. Som mangeårig Microsoft Gold Certified Partner, kan vi dokumentere meget god kompetanse på Microsoft sine produkter og tjenester. Nå har vi i tillegg blitt utnevnt til Microsoft 1-Tier Cloud Solution Provider (CSP). Microsoft 1-Tier CSP-programmet er forbeholdt utvalgte Microsoft-partnere. «Overordnet sikrer samarbeidet…

Procano klatrer på listen over Norges 500 største IT-selskaper

Faksimile fra Finansavisen 03.10.16. I dag publiserte Finansavisen oversikten over de 500 største IT- og telekomselskapene i Norge i 2015. Med en omsetning på 52,9 MNOK havnet Procano for andre gang på listen. Denne gangen som nummer 451, 40 plasser opp fra i fjor. Procano har hatt en økning på 16% i omsetning fra 45,6 MNOK i 2014 til 52,9 MNOK i 2015. Medvirkende…

Maren Norby velger Procano

Maren Norby har i dag blitt medarbeider i Procano sitt Management Trainee-program. Gjennom de neste 18 månedene vil hun bevege seg mellom organisasjonens ulike avdelinger. Med dette ønsker vi å utvikle en medarbeider med et grundig og helhetlig bilde av hvordan bedriften fungerer. «I vårt Management Trainee-program vil vi gi nyutdannede en unik mulighet til…

Procano ønsker nye lærlinger velkommen

Vi kan i dag ønske to nye lærlinger velkommen til Procano: Nikolai Eugen Sandvik og Tobias Günther. Lærlingene har begge gått IKT-servicefag på Bamble videregående skole, og har fått lærlingplass i Procano. I de neste to årene vil Nikolai og Tobias være en del av Support-avdelingen, tilknyttet vårt kontor i Brevik. Her vil de få teoretisk og praktisk opplæring i brukerstøtte…

Procano velger Simpleo – befester posisjonen i SMB-markedet

2 år etter oppkjøpet av Instant Office AS, kjøper Procano AS 100% av aksjene i Simpleo AS. Sammen med M&A-rådgiverne i Stratema AS har Procano jobbet i mer enn ett år med å finne et selskap og nye medarbeidere som kompletterer og utfyller Procano. Valget falt på Simpleo. Målet var å finne et selskap som…

Muligheter og utfordringer i skyen – Procano i Finansavisen

Mulighetene i skyen er uendelige og har fått mye oppmerksomhet. Fremveksten av skytjenester kan imidlertid også pulverisere ansvarsforhold og gi mindre helhetlige IT-løsninger. «Skyløsninger er flott, og du kan få levert veldig gode tjenester fra mange forskjellige produsenter, men velg én aktør til å håndtere helheten», råder daglig leder Jørgen Berg i Procano. Les mer i artikkelen…

Årsrapport for 2015 publisert

Som et ledd i selskapets policy om å drive en transparent virksomhet – der markedet skal ha tilgang til detaljert informasjon om vår virksomhet – publiseres med dette årsrapporten for 2015 for Procano AS. Omsetningen i selskapet økte med 16% fra NOK 45,6 mill. i 2014 til NOK 52,9 mill. i 2015. Årsresultatet ble redusert…

Procano i vekst og søker Key Account Manager og Management Trainee

Procano har 31 medarbeidere og avdelinger i Brevik, Stockholm og Oslo. Hovedkontor er i Oslo. Selskapets primærmarkeder er Norge og Sverige, med de øvrige nordiske land som sekundærmarkeder. Selskapet har om lag 240 kunder med til sammen over 4.000 ansatte. Våre kunder opererer innenfor ulike bransjer. Fellestrekket er at de stiller store krav til sin…