Nyheter fra Procano Procano AS godkjent Microsoft Qualified Multitenant Hosting (QMTH) Partner

Procano Microsoft Partner

Procano arbeider kontinuerlig med å tilby ny teknologi på en bruker- og kundevennlig måte. Som mangeårig Microsoft Gold Certified Partner, kan vi dokumentere meget god kompetanse på Microsoft sine produkter og tjenester. Nå har vi i tillegg blitt utnevnt til Microsoft Qualified Multitenant Hosting (QMTH) Partner. Microsoft QMTH-programmet er forbeholdt utvalgte Microsoft-partnere.

Om Microsoft Qualified Multitenant Hoster (QMTH) Program:

Procano AS er en kvalifisert multitenant-hoster (QMTH) som er autorisert av Microsoft til å levere Windows-virtuelle maskiner via Microsoft Cloud Agreement-abonnement eller Enterprise Agreement / MPSA på dedikert eller multitenant-maskinvare. I tillegg er vi også autorisert til å være leverandør for Office 365 ProPlus (inkludert E3 og E5), Project Online Professional og Visio Pro for Office 365 abonnementer ved hjelp av SCA-teknologi (Shared Computer Activation). Les mer om QMTH-programmet fra Microsoft.

Fordeler med Windows 10 Virtualisering og delt datamaskinaktivering for Office 365

Windows 10-virtualisering og SCA for Office 365 ProPlus, Project Online Professional og Visio Pro for Office 365 gir deg valgfrihet og fleksibilitet. Begge gir deg mulighet til å utnytte eksisterende Windows 10- og Office 365-lisensieringsinvesteringer når du distribuerer til skyen.

Du kan velge mellom lokal løsning eller en løsning fra vårt datasenter. Procano er en autorisert QMTH-partner, slik at du kan distribuere Office 365 ProPlus, Project Online Professional, Visio Pro for Office 365 og kvalifiserte Windows 10-produkter til din valgte skyløsning.

Hvilke Windows-lisenser kjøpt gjennom Microsoft Volume Licensing (VL) -programmer inkluderer virtualiseringsrettigheter for kvalifisert multitenant hosting?

Fra og med 1. august 2017 inneholder følgende Windows-lisenser kjøpt gjennom Microsofts volumlisensprogram virtualiseringsrettigheert for kvalifisert multitenant hosting:

Windows 10 Enterprise E3 and E5 per bruker med SA
Windows 10 Enterprise E3 and E5 VDA pr bruker

Hvilke Windows-abonnementer som er kjøpt under Microsoft Cloud-avtalen fra Procano vil inneholde virtualiseringsrettigheter?

Fra og med 6. september 2017 inkluderer følgende Windows-abonnementer virtualiseringsrettigheter for dedikert samt multitenant-maskinvare i datasentre som forvaltes av autoriserte QMTH-partnere, slik som Procano:

Windows 10 Enterprise E3 og E5 (med VDI)
Windows 10 Enterprise E3 VDA
Microsoft 365 Enterprise (tidligere Secure Productive Enterprise eller SPE) E3 og E5

Hvilke Office 365 produkter støtter SCA?

SCA-modus fungerer med Office 365 ProPlus, Project Online Professional og Visio Pro for Office 365. Alle Office 365-planer som inkluderer Office 365 ProPlus, Project Online Professional eller Visio Pro for Office 365, kan bruke SCA.

Kontakt oss

Snakk med en Procano representant for å lære mer om Windows 10 virtualisering og SCA.
Ring oss på 22 52 50 00 eller send en epost til support@procano.com.

Information in English

About Microsoft Qualified Multitenant Hoster (QMTH) Program:
Procano AS is a Qualified Multitenant Hoster (QMTH) authorized by Microsoft to host your Windows virtual machines via Microsoft Cloud Agreement subscription or Enterprise Agreement/MPSA on dedicated or multitenant hardware. In addition, we are also authorized to host Office 365 ProPlus (including E3 and E5), Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 subscriptions using shared computer activation (SCA) technology. Learn more about the QMTH Program from Microsoft.

Benefits of Windows 10 Virtualization and Shared Computer Activation for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365
Windows 10 virtualization and SCA for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 gives you choice and flexibility. Both allow you to take advantage of existing Windows 10 and Office 365 licensing investments when deploying to the cloud.

You are able to make a deployment choice between on-premises or Procano’s shared datacenter. Procano is an Authorized QMTH Partner, allowing you to deploy Office 365 ProPlus, Project Online Professional, Visio Pro for Office 365, and qualified Windows 10 products to your chosen cloud infrastructure solution.

Which Windows licenses purchased through Microsoft Volume Licensing (VL) programs include virtualization rights for Qualified Multitenant Hosting?
As of August 1, 2017, the following Windows licenses purchased through Microsoft Volume Licensing currently include virtualization rights for Qualified Multitenant Hosting:

Windows 10 Enterprise E3 and E5 per User with SA
Windows 10 Enterprise E3 and E5 VDA per User

Which Windows subscriptions purchased under the Microsoft Cloud Agreement from Procano will include virtualization rights?
As of September 6, 2017, the following Windows subscriptions include virtualization rights for dedicated as well as multitenant hardware in data centers managed by Authorized QMTH Partners such as Procano:

Windows 10 Enterprise E3 and E5 (with VDI)
Windows 10 Enterprise E3 VDA
Microsoft 365 Enterprise (formerly Secure Productive Enterprise or SPE) E3 and E5

Which Office 365 products support SCA?
SCA mode works with Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365. All Office 365 plans that include Office 365 ProPlus, Project Online Professional, or Visio Pro for Office 365 are able to use SCA.

Contact Us
Talk to a Procano representative to learn more about Windows 10 Virtualization and SCA.
Call us at +47 22 52 50 00 or send an email to support@procano.com.

til oversikten

Kan vi hjelpe deg med noe?

Fyll inn din kontaktinformasjon så kontakter vi deg for å avtale en tid som passer deg